Op bezoek kreeg ik €20,- en €50,- mee voor de kerk. De tafelcollecte bij het Avondmaal heeft €377,90 opgebracht voor “Woord en Daad”. Wij zeggen u heel hartelijk dank.