Via mevr. Haagje Aanen-Romeijn ontvingen wij €5,- voor het bladje “Lichtspoor”. De collecte voor de Medische Zending heeft €338,35 opgebracht. Wij zeggen u voor uw meeleven hartelijk dank.