Op bezoek kreeg ik €10,00 mee voor de kerk. De collecte voor “de Herberg” heeft het mooie bedraag van €408,65 opgebracht. Wij zeggen u voor uw meeleven hartelijk dank.