Via mevr. Haagje Aanen-Romijn ontving de diaconie €1,50 en 3 x €5,- voor het blad “Lichtspoor”. De diaconie heeft er voor wat betreft “Nepal” nog wat bij gedaan en het bedrag van de collecte aangevuld tot €4000,-. De pinksterzendingscollecte heeft €675,95 opgebracht. Wij zeggen u voor al uw meeleven hartelijk dank.