De avondmaalscollecte (voor “Woord en Daad”) heeft €295,30 opgebracht. Voor de ramp in Nepal mogen wij namens u €2381,95 aan de G.Z.B. overmaken. De nagekomen giften zitten daar ook al bij. Wij zijn u zeer erkentelijk voor al uw medeleven.