Op bezoek kreeg ik €10,- mee voor de kerk. Wij zijn daar de gever zeer erkentelijk voor. De mensen van de Zambia-reis bedanken u hartelijk voor de €301,40 die het statiegeld opgebracht heeft. “Blijf a.u.b. voor ons sparen! Op 29 mei a.s. hopen we weer bij u aan te kloppen!”