De extra maand. collecte van 8-3 jl. heeft €307,41 opgebracht. De collecte van de zondagsschool (met het paasfeest) heeft €54,40 opgebracht. De twee laatste collectes AM hebben €357,50 en €391,74 opgebracht. De collecte van de Biddag heeft €3725,10 opgebracht en de collecte voor het Studie- en Leerstoelfonds €369,40. In de collectezak vonden we ook een handvol niet-euro munten. Via oud. A.D. Mourik ontving de kerk €50,- De maand. telling van maart bedroeg €1207,21 voor de kerk en €402,41 voor de diaconie. Wij zeggen de gevers hartelijk dank. De statiegeldactie voor de “werkvakantie” van de jongeren heeft het mooie bedrag van €533,65 opgebracht. De jeugd dankt u voor uw meedoen. De volgende keer hopen we op vrijdagavond 24 april bij u langs te komen. Wil weer aan ons denken!