De maand. telling bedroeg in mei €1243,43 voor de kerk en €414,47 voor de diaconie. De (extra) collecten voor de kerk van 9 mei en 21 mei hebben respectievelijk €282,50 en €112,85 opgebracht. De drie laatste collecten AM hebben €344,75, €143,90 (Hemelvaartsdag) en €318,64 opgebracht. Oud. J. den Dunnen kreeg €10,- mee voor de kerk. Wij zeggen u voor uw medeleven heel hartelijk dank.