Ga naar de inhoud

Verantwoording

Financiële verantwoording kerkrentmeesters: Collecte-opbrengsten mei via de collecte-app en in de kerk: voor de kerk uit 1e collecte € 1.354,67, extra maandelijkse collecte € 277,95, algemene middelen € 590,41 en onderhoudsfonds € 619,01. Daarnaast is door de kerkrentmeesters in de maand mei nog € 669 collectegeld ontvangen per kas of rechtstreeks op de bankrekening. Alle gevers hartelijk dank!