De vrijwillige bijdrage voor de “Tienerclub” heeft het mooie bedrag van €573,40 opgebracht. De club is u daar zeer erkentelijk voor. De flessenactie voor het ”World servants”-project heeft €471,20 opgebracht. De deelnemers zijn daar erg blij mee. Op vrijdagavond 27 maart hopen zij weer lege flessen bij u op te komen halen. Wij ontvingen van dhr. J. van Renswoude €500,- voor de in jan./febr. verzamelde oude metalen. De inhoud van de busjes van de kerkradio bedroeg €199,15. Wij zeggen u hartelijk dank.