De collecte voor de I.Z.B. heeft €403,38 opgebracht en de collecte voor de Med. Zending €339,50. De kerk ontving (via oud. Den Besten en oud. Van Rees) €10,- en €50,-. In de collectezak vonden we €54,- voor de fam. Matze. De twee laatste collecten AM hebben €283,80 en €307,30 opgebracht. De maand. telling bedroeg €920,76 voor de kerk en €306,91 voor de diaconie. Wij zeggen u voor uw gaven hartelijk dank.