De avondmaalscollecte van de afgelopen zondag heeft €325,10 opgebracht. Mooi, dat wij dat aan “Woord en Daad” door mogen geven!