De collecte voor Malawi (op 1 febr. jl.) heeft het mooie bedrag van €625,72 opgebracht.