Op bezoek kreeg ik €10,- van u mee voor de kerk. De coll. voor de “Wegwijzer” heeft €333,65 opgebracht. Wij zijn u daar zeer erkentelijk voor.