Via diaken A. de Jong ontvingen wij een gift van €20,- voor de “Wegwijzer”. Ook voor de collecte van de zondagsschool ontvingen wij nog €20,-. Wij ontvingen €10,- (via oud. A.D. Mourik), €20,- (via oud. A.J. van Rees) en €100,- (via de bank, “uit dankbaarheid”) voor de kerk. Er was nog een nagift van €500,- voor de Dankdag en een gift van €200,- voor de kerk van buiten de gemeente. De extra maand. collecte van dec. heeft €349,70 opgebracht; de oudejaarscollecte €1504,75; en de twee laatste collecten AM €323,40 en €352,64. Via dhr. J. van Renswoude ontvingen we over nov. en dec. €1000,- voor de oude metalen. De maand. telling bedroeg €1212,65 voor de kerk en €404,22 voor de diaconie. Zo zorgt God ook nog. Wij danken u voor uw medeleven. Bij deze “Kerkbode” treft u een overzicht aan van de collecten van de diaconie en ook van de opbrengen voor I.Z.B. en G.Z.B.