Op bezoek kreeg ik €10,- mee voor de kerk. De kerstcollecte voor de G.Z.B. heeft €756,80 opgebracht; en de collecte op het zondagsschoolkerstfeest €224,75 (dat is bestemd voor zondagsschoolonderwijs in Oost-Europa). Via de collectezak was er nog een nagekomen gift voor het zondagsschoolkerstfeest van €5,-. Wij zeggen u voor uw meeleven hartelijk dank.