Mijn vrouw kreeg €20,- mee voor de kerk en €10,- voor de diaconie. Zelf ontving ik €10,- voor de kerk. Wij ontvingen vier nagiften voor de Dankdag: €50,- via oud. A.J. van Rees en €100,-, €175,- en €200,- via de bank. De extra maand. coll. voor de kerk heeft in nov. jl. €345,20 opgebracht. De opbrengst van de drie collecten AM in die maand bedroeg €283,83, €315,70 en €323,40. De maand telling bedroeg over nov. €1252,98 voor de kerk en €417,65 voor de diaconie. Tijdens de opening van het winterwerk was de opbrengst van de gehouden acties €1757,- voor “Tear”. De leiding van de clubs spreekt van een “supermooie opbrengst”. En dat is het. Als u een indruk van het werk van “Tear” wil krijgen, kunt u kijken op www.tear.nl. Wij zeggen u voor al uw meeleven hartelijk dank.