De avondmaalscollecte (voor “Woord en Daad”) heeft €343,35 opgebracht. Wij zijn de gevers hier erkentelijk voor.