Inclusief de nagiften heeft de collecte op de Dankdag €4014,10 opgebracht. Het Verjaringsfonds ontving over sept. en okt. €377,87. Op bezoek kreeg ik €20,- mee voor de kerk. De huis-aan-huis coll. voor de zondagsschool heeft het mooie bedrag van €951,20 opgebracht. Al uw meeleven waarderen wij zeer!