Op bezoek kreeg ik €50,00 mee voor de Dankdag. Wij zeggen u daarvoor hartelijk dank. Dhr. J. van Renswoude deed ons €600,00 toekomen van de oude metalen die hij in de maanden sept. en okt. bijeen gebracht heeft. Wij zijn hem en de aanbieders daar zeer erkentelijk voor.