De stand van de vrijwillige bijdrage is op dit moment €42.539,00. Wij zeggen u voor wat er is binnengekomen hartelijk dank. Hen die nog niet hebben bijgedragen willen wij vragen om dat alsnog te doen, zodat de begroting sluitend kan worden gemaakt. Wij zeggen u bij voorbaat hartelijk dank. Via oud. A.D. Mourik ontving de kerk €20,00; ik zelf kreeg €10,00 mee voor de kerk; en €1340,00 is er binnengekomen voor de solidariteitskas. De extra maand. coll. voor de kerk heeft €348,75 opgebracht; en de coll. AM van 21-9 jl. €281,30. De busjes van de kerkradio bevatten €128,65. De maand. telling bedroeg over sept. €940,02 voor de kerk en €313,35 voor de diaconie. Wij zeggen u voor uw meeleven hartelijk dank.