Op bezoek kreeg ik €10,- mee voor de kerk. De avondmaalscollecte (voor “Woord en Daad”) heeft €291,00 opgebracht; en de collecte voor de “Unie voor Chr. Onderwijs” €336,20. Wij zeggen u hiervoor hartelijk dank.