Het catechisatiebusje bevatte over de afgelopen winter €306,22 voor het werk van Tjerk en Marieke Visser. Wij zeggen m.n. onze jeugdige gevers hiervoor hartelijk dank.