De in de vorige “Kerkbode” vermelde €953,90 is niet voor de G.Z.B., maar voor de I.Z.B. Maar de komende maanden is de inhoud van de busjes bij de uitgang dus weer voor de G.Z.B. (m.n. voor het werk van Tjerk en Marieke Visser).