De busjes aan de uitgang bevatten over het tweede kwartaal €953,90 voor de G.Z.B. De collecte op het pinksterfeest van de zondagsschool heeft €61,20 opgebracht. Dat is voor zondagsschoolwerk in Egypte. Op bezoek kreeg ik €20,00 van u mee voor de kerk. Ook oud. A.D. Mourik kreeg €20,- van u mee voor de kerk. In de collectezak troffen wij €50,00 “uit dankbaarheid” aan voor de kerk. De extra maand. collecte van 1-6 heeft €364,60 opgebracht. De collecten AM van 15 en 29 juni hebben €324,55 en €293,50 opgebracht. De collecte voor de stichting “Kinderhulp Oekraïne” heeft €385,52 opgebracht. De maand. telling bedroeg over juni €1285,87 voor de kerk en €428,62 voor de diaconie. De stand van de vrijwillge bijdrage was op 2 juli jl. €37589,00. Wij danken u voor uw medeleven.