De Pinksterzendingscollecte heeft het mooie bedrag opgebracht van €754,99. Wij zeggen u hiervoor heel hartelijk dank.