De avondmaalscollecte (voor “Woord en Daad”) heeft het mooie bedrag van €352,20 opgebracht.