Via het huisbezoek ontvingen wij €20,00 voor de kerk. En via de predikant 2 maal €20,00 en €35,00. De extra maand. collecte voor de kerk heeft €356,16 opgebracht. Wij ontvingen €10,- voor de G.Z.B. De biddagcollecte heeft (inclusief een gift via de bank van €900,00) €3681,90 opgebracht. De collecte AM van 6-3 en 23-3 hebben €545,33 en €315,45 opgebracht. De collecte voor de H.G.J.B. heeft €345,45 opgebracht. De maand. telling bedroeg over maart €1280,56 voor de kerk en €426,86 voor de diaconie. Dhr. J. van Renswoude heeft in febr. en mrt. Voor €1050,00 voor de kerk bijeengebracht aan oude metalen. Heel, heel hartelijk zeggen wij allen die, klein of groot, wat hebben bijgedragen, daar dank voor.