Op bezoek kreeg ik €10,- mee voor de kerk. De busjes van de kerkradio bevatten €173,87. De extra maand. collecte voor de kerk heeft €320,49 opgebracht. De collecten AM van 16 en 23 febr. jl. hebben €346,35 en €344,51 opgebracht. De maand. telling van febr. bedroeg €1011,05 voor de kerk en €337,02 voor de diaconie. Wij zeggen u voor al uw meeleven heel hartelijk dank.