De avondmaalscollecte voor “Woord en Daad” heeft het mooie bedrag van €345,95 opgebracht. Wij zeggen u hiervoor hartelijk dank.