Via oud. C.H. Baan en oud. W. van Muijlwijk ontving de kerk 2 x €20,-. Ik zelf kreeg op bezoek €5,- en €20,- mee voor de kerk. Oud-inwoners van ons dorp deden de kerk de kerk een gift toekomen van €200,- en €1000,-. Wij zijn daar bijzonder erkentelijk voor. De oudejaarsavondcollecte heeft €1452,05 opgebracht. De huis-aan-huiscollecte voor de zondagsschool heeft het mooie bedrag van €755,- opgebracht; en de coll. met het kerstfeest zelf €206,50. De extra collecte voor de kerk van 1-12 j.l. heeft €361,95 opgebracht. De vier laatste collecten AM hebben €332,70; €331,80; €300,05 (en 20 Engelse ponden); en €313,67 opgebracht. De maand. telling bedroeg over december €1531,15 voor de kerk en €510,38 voor de diaconie. Wij zeggen u voor al uw meeleven heel hartelijk dank. Verder wil dhr. J. van Renswoude graag alle aanbieders van de oude metalen in 2013 bedanken voor hun medewerking!