De collecte voor de Filipijnen heeft het mooie bedrag van €2706,15 opgebracht. De avondmaalscollecte (“Woord en Daad”) heeft €238,95 opgebracht. De collecte voor de Dankdag bedroeg het ook al mooie bedrag van €5242,11. De extra coll. van 10-11 bedroeg €363,51; en de collecte AM van 17-11 €300,60. In de eerste collecte van 17-11 vonden we een gift van €70,-. De maand telling bedroeg over november €1005,18 voor de kerk en €335,07 voor de diaconie. Heel erg bedankt allemaal!