Voor de kerkradio ontvingen wij via diaken G. Korevaar €30,-. Wij zeggen u hartelijk dank.