Ga naar de inhoud

Verantwoording

Het verjaringsfonds heeft over juli en aug. €349,22 opgebracht. De busjes bij de uitgang bevatten in het afgelopen kwartaal €948,10 voor de I.Z.B. Wij ontvingen een gift van €10,- voor de oudermiddag en €15,- voor de kerkradio. De coll. voor de “Unie van Chr. Onderwijs” heeft €339,- opgebracht en de coll. voor het eigen jeugdwerk €397,12. De twee laatste collectes AM hebben €315,36 en €289,78 opgebracht. De extra maand. coll. voor de kerk op 1-9 heeft €309,45 opgebracht. In de coll. d.d. 15-9 zat een gift van €150,- voor de kerk. Wij ontvingen €1400,- voor de solidariteitskas. De maand. telling bedroeg over sept. j.l. €1198,98 voor de kerk en €399,63 voor de diaconie. In aug./sept. droeg dhr. J. van Renswoude €855,- bij als opbrengt van het door hem weer verzamelde oude metaal. Dat laatste, maar ook al het andere genoemde: het is echt geweldig! Wij danken er vooral de Heere God voor!