De collecte van het Avondmaal voor “Woord en Daad” heeft €282,10 opgebracht; en de rondgang voor “Luisterend dienen” €276,22. Wij zeggen u voor uw meeleven heel hartelijk dank.