De diaconie ontving via mevr. Pieta de Jong-Korevaar €5,- voor het “Lichtspoor”. De extra coll. voor de kerk van 2-6 j.l. heeft €322,80 opgebracht; de collectes AM van 16 en 30 juni hebben €327,- en €320,36 opgebracht. Via de bank ontving de kerk €25,-. De maand. telling bedroeg over juni j.l. €1167,12 voor de kerk en €389,36 voor de diaconie. Wij zeggen u voor al uw liefde en meeleven hartelijk dank. Verder willen wij u hartelijk dankzeggen voor wat we voor de vrijwillige bijdrage mochten ontvangen van u. Dat is €41252,50. Als u uw bijdrage nog niet hebt overgemaakt willen wij u vragen dit alsnog te doen om de begroting sluitend te krijgen. Bij voorbaat zeggen de kerkrentmeesters u hartelijk dank.