De pinksterzendingscollecte heeft het mooie bedrag van €820,15 opgebracht. Wij ontvingen per bank een gift van €50,-. Wij ontvingen een gift van €100,- voor de kerkradio. De extra coll. voor de kerk van 5-5 heeft €321,75 opgebracht en de collecten AM van 9-5 en 26-5 €158,95 en €279,50. De maand. telling bedroeg over mei €1076,97 voor de kerk en €358,99 voor de diaconie. Wij zeggen u voor al uw liefde heel hartelijk dank.