De collecte voor het Studiefonds van de GB heeft €353,05 opgebracht; en de collecte voor de noodhulp voor Syrië €701,50. Het catechisatiebusje bevatte €202,25. Dat is voor het werk van de G.Z.B. Op bezoek kreeg ik €10,- mee voor de kerk. Wij danken u en jullie voor al deze gaven.