Van dhr. J. van Renswoude ontvingen wij €432,- van de door hem verzamelde oude metalen. Wij zijn hem en de aanbieders daar van harte erkentelijk voor. Oud. C.H. Baan kreeg op bezoek €20,- mee voor de kerk. De maand. telling bedroeg over maart €1380,60 voor de kerk en €460,19 voor de diaconie. De collecte op de Biddag heeft inclusief de nagiften €3548,10 opgebracht. De extra coll. voor de kerk van 10 maart heeft €308,85 opgebracht. De collecten AM hebben op 17, 24 en 29 april (Goede Vrijdag) respectievelijk €342,21, €264,80 en €225,90 opgebracht. Wij zeggen u voor uw liefde en meeleven heel hartelijk dank!