Wij zijn zeer erkentelijk voor de €528,- die wij van dhr. J. van Renswoude ontvingen van de door hem ingezamelde oude metalen. Via mevr. H. Aanen-Romijn ontving de diaconie €5,- voor “Licht in de avond”. De coll. voor de I.Z.B. heeft €353,55 opgebracht. Wij zeggen u voor uw gaven hartelijk dank.