Ga naar de inhoud

Verantwoording

De avondmaalscollecte voor “Woord en Daad” heeft €303,70 opgebracht. Diaken G. Korevaar kreeg €50,- mee voor de kerk. De busjes van de kerkradio bevatten €182,23. De extra coll. voor de kerk heeft €347,79 opgebracht; en de twee laatste collecten AM €310,50 en €304,45. De maand. telling bedroeg over febr. €980,16 voor de kerk en €326,71 voor de diaconie. Wij zeggen u voor al uw meeleven hartelijk dank.