Ga naar de inhoud

Verantwoording

Er is voor €682,60 aan dagboekjes verkocht voor de G.Z.B. De kerstcoll. voor de G.Z.B. heeft €807,30 opgebracht. De zendingsbussen bij de uitgang bevatten over het vierde kwartaal van 2012 €1008,25, Dat bedrag is bestemd voor het werk van de fam. Visser in Malawi. De coll. voor “Dorcas noodhulp” heeft €454,07 opgebracht. De coll. van 2 jan. j.l. bevatte een gift “Uit dankbaarheid” van €50,-. Oud. J. den Besten kreeg €10,- mee voor de kerk en oud. C.H. Baan €20,-.Wij ontvingen een nagift van €100,- voor de Dankdag. Drie collectes AM bevatten €353,62; €354,44; en €380,10. De extra maand., coll. voor de kerk heeft €353,62 opgebracht; en de oudejaarsavondcoll. €1461,75. De kerk ontving van twee oud-inwoners een gift van €1000,- (!). Dhr. J. van Renswoude zorgde voor €700,- van door hem ingezamelde oude metalen. De maand. telling bedroeg over dec. €1529,33 voor de kerk en €509,77 voor de diaconie. Zeer erkentelijk zijn wij u voor dit alles. En vooral natuurlijk voor de liefde die hier uit spreekt.