De dankdagcollecte heeft het mooie bedrag van €4965,77 opgebracht. De kerkcollecten van 26-10, 4-11 en 16-11 hebben €145,20, 354,55 en €215,05 opgebracht. De twee laatste collecten AM hebben €336,- en €302,- opgebracht. Oud. C.H. Baan kreeg op bezoek €25,- mee voor de kerk en ik zelf €50,-. Via de bank ontving de kerk een gift van €350,-. De maand. telling bedroeg over nov. €1104,03 voor de kerk en €368, – voor de diaconie. Wij zeggen u voor uw medeleven heel hartelijk dank.