De extra coll. voor de kerk heef €266,90 opgebracht; en de coll. AM €291,25. De busjes van de kerkradio bevatten €228,90. De maand. telling bedroeg in aug. €923,06 voor de kerk en €307,68 voor de diaconie. Wij zeggen u allen hartelijk dank.