Op bezoek kreeg ik voor de kerk een gift mee van €10,-. In mijn brievenbus vond ik een gift van €13,50 voor de I.Z.B. Via mevr. E.M. Hakkesteegt-Jongeneel ontving de diaconie €10,- voor “Licht in de avond”. Wij zeggen de gevers hartelijk dank.