Ga naar de inhoud

Verantwoording

Van dhr. J. van Renswoude ontving de kerk €688,50 van de door hem ingezamelde oude metalen. We zijn daar heel erg blij mee. De coll. voor het evangelisatiewerk op de camping heeft €374,75 opgebracht. De extra coll. voor de kerk van 1-7 j.l. heeft €313,98 opgebracht. De drie laatstgehouden collecten AM brachten €259,90, €310,30 en €323,50 op. De maand. telling bedroeg over de maand juli €1159,22 voor de kerk en €386,40 voor de diaconie. Wij zeggen u voor uw gaven heel hartelijk dank.