Wij delen u mede, dat de begroting van het kerkrentmeesterschap voor 2011 van 6 tot en met 11 nov. a.s. bij dhr. B. Korevaar ter inzage ligt. Maakt u van tevoren even een telefonische afspraak met hem?