In de eerste paar weken van sept. hopen we de lidmatenbijdrage voor de Generale kas bij u weer op te komen halen. Wij danken u bij voorbaat voor uw medewerking.