Ga naar de inhoud

Van het kerkrentmeesterschap

Op D.V. dinsdag 26 maart a.s. willen wij u nader informeren over de stand van zaken m.b.t. het onderhoud van de kerk, de start van de nieuw- en verbouw van de consistorie, de meerjarenbegroting en de financiën in het algemeen. U bent van harte welkom vanaf 20.15 uur in de “Wegwijzer” waar de koffie voor u klaar staat. Het programma begint om 20.30 uur.