Bij deze “Kerkbode” treft u een nieuwsbrief aan met kerkrentmeesterlijke zaken. Wij bevelen u deze nieuwsbrief ter lezing hartelijk aan.