Vanaf de volgende week ontvangt u de nieuwsbrief van het kerkrentmeesterschap en de acceptgiro voor de vrijwillige bijdrage voor de kerk. Wij bevelen de vrijwillige bijdrage heel hartelijk in uw liefde en milddadigheid aan. In de week van 23 tot 28 april ligt de jaarrekening van 2017 ter inzage bij kerkrentmeester B. Korevaar. Als u deze wil inzien, maak dan een afspraak met hem. De verkorte versie van de jaarrekening zit bij de nieuwsbrief.